Бизнес делегация за участие в 20-ти Международен икономически форум, 16-18 юни 2016 г., гр. Санкт Петербург, Руска федерация

В периода 16-18 юни 2016 г. в гр. Санкт Петербург, Руска федерация ще се проведе 20-ти Международен икономически форум. Това е най-големият икономически форум, който се организира всяка година в Русия и в който вземат участие представители на правителствени и бизнес среди, както и на неправителствени организации от цял свят. Форумът ще бъде открит от президента на Руската Федерация, г-н Владимир Путин.

За първи път Международният икономически форум се е провел през 1997 г., а от 2006 г. насам е под патронажа на президента на РФ.

Участието в Международния икономически форум предлага уникални възможности за срещи с партньори от цял свят, както и с представители на правителствени институции, включително БРИКС, ШОС и ОНД. Събитието предлага чудесни възможности за обединяване на усилията с цел постигане на политическите и бизнес приоритети.

През 2016 година, в рамките на 20 Международен икономически форум в Санкт Петербург, за първи път ще се проведат две изложения – SPIEF Investment Projects  и SPIEF Business Expo. Това ще предостави нови възможности за изложителите да представят икономическия и инвестиционния потенциал на своите проекти, стоки или услуги.

Повече информация може да бъде намерена на интернет страницата на Форума – https://www.forumspb.com/.

На 15 юни 2016 г. в Конгресния център „Експофорум“ в гр. Санкт Петербург, в рамките на 20 Международен икономически форум, ще се проведе Руски форум за малки и средни предприятия „Голямото търсене на малък бизнес“. Целта на форума е да се обсъди настоящото състояние на малките и средните предприятия и какви мерки е необходимо да се предприемат, за да се засили ролята им в руската икономика, да се насърчи развитието на МСП в Русия и да се засили диалога с публичните органи с цел намаляване на административните пречки и подобряване ефективността на инфраструктурата, финансовата и институционалната подкрепа за МСП.

За участие във форума са поканени представители на федералните и регионалните законодателни и изпълнителни органи, ръководителите на малки и средни предприятия, ръководители на държавни и обществени организации и др. Крайната дата за регистрация за участие е 5 юни 2016 г. като броят на участниците е ограничен.

Допълнителна информация относно събитието може да бъде намерена на интернет страницата на форума – www.forumspb.com.

Таксите за участие в SPIEF 2016 зависят от избора на пакет: стандартният пакет е на стойност 5 450 евро, а премиум пакета – 7 700 евро с ДДС. Таксата за участие в Руския форум за МСП е 5 900 рубли с ДДС (около 150лв.). При участие в SPIEF 2016, участието в Руския форум за МСП е безплатно.

В тази връзка Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира бизнес делегация от представителите на български предприятия, които ще вземат участие в Руския форум за малки и средни предприятия „Голямото търсене на малък бизнес“ и/или 20-ти Международен икономически форум. Целта е да бъдат подпомогнати преките контакти между българските и руските делови среди. В случай на изразено желание за участие в Руския форум за МСП, ИАНМСП ще организира срещи за участниците с подходящи руски партньори.

С настоящото имам удоволствието да поканя Вас или Ваш представител да се включите в бизнес делегацията за участие в събитията. Желаещите за участие в делегацията следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 25.05.2016 г. на е-mail адрес: s.zapryanova@sme.government.bg. Допълнителна информация може да получите от Светла Запрянова, главен експерт в дирекция „Интернационализация на МСП“ на телефон 02/940 7975.

Организацията по пътуването на бизнес делегацията и настаняването, вътрешните трансфери и участието във форумите с двустранни срещи се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на Ръководител на СТИВ Москва и партньорските на ИАНМСП организации на място.

Всички разходи, свързани със закупуването на самолетни билети, хотелско настаняване, застраховка, вътрешни трансфери и дневни, както и таксите за участие във форумите, са за сметка на участниците. На регистрираните участници допълнително ще бъдат изпратени информация с финансовите параметри и подробна програма на посещението.

Приложение: Регистрационна форма
Страницата е редактирана последно на: 14.05.2016Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: