Конкурс за назначаване на държавен служител главен експерт, отдел “Финансови инструменти за развитие на МСП”, Главна дирекция “Развитие на малките и средните предприятия”

Обявление

Прекратявне на конкурса за главен експерт
Страницата е редактирана последно на: 13.06.2016Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: