Българо-беларуски бизнес форум, 01.06.2016, гр.Бургас

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия организира българо – беларуски бизнес форум на 01 юни 2016 г. /четвъртък/. Събитието се организира съвместно с Републиканското Унитарно предприятие (РУП) „Национален център по маркетинг и конюнктура на цените“ към Министерство на външните работи на Република Беларус.

 Форумът ще се проведе в Гранд хотел & спа Приморец , град Бургас и ще бъде открит от г-жа Даниела Везиева – заместник-министър на икономиката и г-жа Елена Купчина – заместник-министър  на външните работи на Република Беларус.

Между Република България и Беларус съществуват дългогодишни добри търговско-икономически отношения. Въпреки това стокообменът между двете страни през последните години е незадоволителен по обем. През 2015 г. в сравнение с 2014 г. стокообменът е намалял с 24.9% и възлиза на 66,8 млн.щ.д, като износът е намалял с 44.9%, а вносът се е увеличил с 12.3%.

Активните търговско-икономически връзки между Република Беларус и нашата страна се затрудняват от съществуващата сложна система на контрол и регулиране на стокообмена на Беларус, съдържаща лицензиране, квоти, особено сложна е регламентацията по отношение на износа на суровини, материали, горива и вноса на потребителски стоки.

При структурен анализ на двустранната търговия за последните 5 години се забелязва, че структурата на вноса и износа е почти неизменна. Износът на Република България се състои главно от: медикаменти, нефтени масла, машини и апарати, части за машини, електрически акумулатори и др. Тези стоки заемат около 53% от общия износ за Беларус. Във вносната листа от Беларус водещи позиции заемат: автомобилни превозни средства за транспорт на стоки, пневматични гуми от каучук, трактори, резервни части и принадлежности за автомобили, и др.

България има потенциал да предложи на белоруската страна за износ стоки на хранително-вкусовата промишленост и оборудване за нея, изделия на електрониката, подемно-транспортни машини, смесени торове, кожени обувки, мъжка и дамска конфекция, металообработващи машини, ел.двигатели и генератори, керамични настилки и облицовки от емайл, санитарно оборудване от керамика и др.

За активизиране на икономическия обмен следва да се засилят двустранните търговско-икономически връзки на равнище отделни фирми и използването на разнообразни форми на сътрудничество – изложби, панаири, бизнес-форуми, презентации, изграждането на бизнес центрове в двете страни и др.

В рамките на форума се предвижда провеждане на двустранни бизнес срещи между компании от Беларус и заинтересовани български предприятия от следните сектори:  хранително-вкусова промишленост, селско стопанство, машиностроене, химическа промишленост, строителство и строителни материали, козметика, металургия, дърводобив и дървопреработвателна промишленост и други.

Фирмите, които имат желание за участие, следва да изпратят попълнена регистрационна форма най-късно до 27 май 2016 г. на e-mail: a.ivanova@sme.government.bg.  Участието на форума е безплатно.

 

Приложение: Регистрационна форма, Предварителна програма
Страницата е редактирана последно на: 16.05.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube