Открита процедура: Национално участие в Международния панаир от общ характер Nanjing International Consumer Goods Expo 2016 (09-11.09.2016, гр. Нандзин, Китай) Краен срок за кандидатстване: 15 юли 2016 г.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Международния панаир от общ характер Nanjing International Consumer Goods Expo (NICGE) 2016, който ще се проведе в периода 09-11.09.2016 г., в гр. Нандзин, Китай – www.nicge.com.

Нанкин или Нандзин е град в Източен Китай, административен център и най-голям град на провинция Дзянсу. Нанкин е с население от 6 126 165 жители (2000 г.) и площ от 6596 км². Намира се в часова зона UTC+8. Отстои на 300 км западно от Шанхай и на 1200 км южно от Пекин.

Градът е разположен на 15 м надморска височина, на брега на река Яндзъ и има речно пристанище достъпно и за морските кораби, а също и аерогара. Явява се важен транспортен и икономически център. Развити са текстилната, хранително-вкусовата, машиностроителната индустрия, металообработването. Нанкин е един от най-древните китайски градове и неведнъж е бил столица на страната и резиденция на нейните управители.

Nanjing International Consumer Goods Expo 2016 се провежда в Nanjing International Expo Center и се организира с подкрепата на Министерство на търговията на Китай, търговските камари и местното правителство.

Последното издание на NICGE през 2015 г. се проведе на обща площ от 12 000 кв.м. Участие са взели над 268 компании от много китайски провинции, както над 20 чужди държави включително САЩ, Великобритания, Франция, Швейцария, Бразилия, България, Полша, Чехия, Словения, Унгария, Япония, Южна Корея, Южна Африка, Хонг Конг и други. Организаторите очакват над 400 изложители през 2016 г. и над 700 щанда на обща изложбена площ от 14 000 кв.м.

По време на NICGE 2016 ще се проведат съпътстващи прояви като двустранни бизнес срещи, бизнес посетители от местни вносители, конференции, промоционални прояви, дегустации на вина и др.

Изложбата е от общ характер и секторите, които могат да бъдат представени са ХВП, козметика, текстил и облекла, обувки, шапки, чанти, играчки, занаяти, медикаменти, домакински електроуреди, електроника, информационни технологии, машини и оборудване, мебели, осветителни тела, керамика, строителни материали, услуги и други.

Китайската страна предоставя на България 8 безплатни стандартно оборудвани щандове с размер от 9 кв.м., осигуряват безплатна реклама на националното участие и оказва съдействие при участие в съпътстващите прояви.

При желание за наемане на по-голям щанд, участниците следва да заплатят по 67 щ.д. за 1 кв.м. стандартно оборудван щанд.

Условията за участие на националния щанд на NICGE 2016 са следните:

  1. 1.     Агенцията организира колективното участие на български предприятия на националния щанд като предоставя на всеки участник:

Стандартно оборудван изложбен щанд от 9 кв.м. (3,00 м х 3,00 м);

–  Консумативи (ток, почистване и др.);

–  Рекламиране на участието;

–  Съдействие при издаване на китайска виза;

–  Съдействие при участие в съпътстващите прояви.

  1. 2.     Одобрените фирми за участие следва да поемат всички други разходи, както следва:

–  Заявено допълнително оборудване и услуги свързани с участието, извън гореописаните;

–  Спедиция, митническа обработката и застраховка на експонатите;

–  Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (виза, пътни, дневни, квартирни, медицинска застраховка);

–  Застраховка на представителите на предприятието и експонатите.

Допустими до участие в NICGE 2016 са предприятия, които:

  1. Подали Заявка за участие в организираната от ИАНМСП международна проява.
  2. Притежават Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата със срок на валидност до 6 месеца и актуално към момента на кандидатстване.

Кандидатстването за участие на националния щанд на NICGE  2016 се извършва чрез:

  1. Заявка за участие (по образец и в оригинал). Документа следва да бъде подаден в срок, подписан от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно и подпечатан с печата на предприятието;
  2. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата със срок на валидност до 6 месеца  и валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване. (в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат напредприятието).

След одобрение на предприятието-кандидат, ИАНМСП ще уведоми с официално писмо фирмите – участници в NICGE 2016.

При интерес за участие в изложбата, най-късно до 15.07.2016 г. (петък), предприятието може да подаде изискуемите документи по един следните начини:

– лично в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 17:30 часа на      15 юли 2016 г. на адрес: 1000 София, ул „Леге” № 2-4 или

– да изпратят документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на e-mail:

office@sme.government.bg в срок до 24:00 часа на 15 юли 2016 г.

Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване 15.07.2016 г., нe се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към следните експерти на ИАНМСП:

Лица за контакт

Телефон

E-mail:

Росица Асенова

02/ 940 79 80

r.assenova@sme.government.bg
Николина Георгиева

02/ 940 79 77

n.georgieva@sme.government.bgСтраницата е редактирана последно на: 27.07.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube