Търгове, обявени от индийската държавна компания „Brahat Heavy Electricals” Itd.

В посолството на Р България в Делхи е получена информация за три търга, обявени от индийската държавна компания „Brahat Heavy Electricals“ Itd., водещ доставчик и контактор за индийските електроцентрали за доставка и поддръжка, вкл. инженеринг и строителство на част от топлоелектрическите централи в Индия, за осигуряване на графичен интерфейс и оборудване и за доставка на оптични кабели.

Фирмите, които проявяват интерес, могат да получат информация от интернет страницата на индийската държавна компания – http://www.bhel.com/home.php.
Страницата е редактирана последно на: 07.07.2016

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: