Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Началник на отдел „Информационно обслужване на бизнеса” в Дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия“

Обявление

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за конкурса

Списък на допуснати кандидати до защита на концепция

Списък на класирани кандидати, допуснати до интервю

Списък на окончателно класираните кандидати след проведено интервю
Страницата е редактирана последно на: 04.11.2016Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: