Въпрос № 3-1 Допустими ли са командировки (разходи за командировки) на чуждестранен партньор за целите на проекта от чуждата страна до България и обратно? – с рег. № 94-00-139/01.09.2016 г.

Допустими ли са командировки (разходи за командировки) на чуждестранен партньор за целите на проекта от чуждата страна до България и обратно? Ако “да”, по какъв нормативен акт да се планират разходите? Съгласно българската Наредба за командировки и специализация в чужбина или съгласно аналогичен нормативен акт на чуждата държава?

ОТГОВОР

Разходите за командировки в чужбина на чуждестранния партньор ще бъдат допустими при условие,че са изпълнени изискванията на чл.33, т.5, букви „А“ и „В“ от ПУСНИФ -2016, а именно разходите за командировки в чужбина да са планирани в бюджета (Приложение 3) на чуждестранния партньор и да са обосновани в техническата част на проекта (Приложение 2).

Разходите за командироването на експерти от основния персонал на партньор от чужда страна до България и обратно, следва да бъдат планирани съгласно Наредбата за командировки и специализация в чужбина, приложима в България.

 
Страницата е редактирана последно на: 13.09.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube