Административни услуги

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

АДРЕС: гр. София, 1000, ул. „Леге“ № 2-4

ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

телефон: +359 02 940 7940

Fax: + 359 2 940 7993

електронна поща: office@sme.government.bg

интернет страница: www.sme.government.bg

БУЛСТАТ: 131304835

РАБОТНО ВРЕМЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА:

Всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 часа с обедна почивка от 12.30 до 13.00 часа

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЗВЕНОТО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ:

Всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 ч. с удължение на работното време до 2 часа, ако има клиенти

ОПИСАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ИАНМСП:

1. Издаване на удостоверение УП2 и УП3 (за брутно трудово възнаграждение и за осигурителен и трудов стаж)

2. Информационни услуги по конкретни запитвания на малки и средни предприятия.

3.  Информационни услуги по дейностите на Националния иновационен фонд

4. Информационни услуги по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“

5. Информационни услуги за международни изложения и панаири, провеждани в чужбина при организирано от Агенцията участие на малки и средни предприятия

6. Информационни услуги за международни програми за обучение на малки и средни предприятия

7. Предоставяне на интернет достъп до база данни на български производители

8. Предоставяне на интернет достъп до електронния каталог на книги в библиотеката на ИАНМСП

9. Организиране на общи и специализирани обучения за малки и средни предприятия

10. Предоставяне на консултантски услуги относно процедури за участие в международни донорски програми

11. Предоставяне на консултантски услуги относно панаирни участия на малки и средни предприятия

12. Издаване на решение за утвърждаване на списък с одобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна помощ от Националния иновационен фонд

13. Издаване на решение за утвърждаване на списък с неодобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна помощ от националния иновационен фонд

ТАКСИ ЗА УСЛУГИТЕ НЕ СЕ СЪБИРАТ

 

 

ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ИАНМСП:

ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 7 АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към Министъра на икономиката
Страницата е редактирана последно на: 12.05.2023
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube