Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Директор на дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия“

Обява

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс

Списък за допуснати кандидати до защита на концепция

Списък за допуснати до интервю

Списък с окончателни резултати от конкурса
Страницата е редактирана последно на: 04.11.2016Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: