Въпрос № 3-3 Във връзка с формирането на екип по проекта, при възлагане на задачи и дейности по проекта на настоящи служители на дружеството, които имат сключен основен трудов договор с дружеството, необходимо ли е сключване на допълнително споразумение / анекс или допълнителен трудов договор конкретно за изпълнение на дейностите по проекта?- с вх. №94-00-140/02.09.2016 г.

Във връзка с формирането на екип по проекта, при възлагане на задачи и дейности по проекта на настоящи служители на дружеството, които имат сключен основен трудов договор с дружеството, необходимо ли е сключване на допълнително споразумение / анекс или допълнителен трудов договор конкретно за изпълнение на дейностите по проекта?

ОТГОВОР

Когато участниците в проекта вече имат сключен основен трудов договор и работата по проекта ще се реализира в рамките на законоустановеното  работно време, трудът на участниците може да бъде отчетен с актуалните трудови договори по основната им дейност.
Страницата е редактирана последно на: 16.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube