Въпрос № 1-5 Здравейте, не мога да намеря Условията за кандидатстване в публикуваната документация. – с вх. № 94-00-156-1/02.09.206 г.

Здравейте, не мога да намеря Условията за кандидатстване в публикуваната документация.

ОТГОВОР

Условията за кандидатстване са разписани в ПУСНИФ 2016 г. и Правилника за оценка на проектни предложения с необходимите документи и приложения и са публикувани на страницата на ИАНМСП – Национален иновационен фонд – Кандидатстване. https://www.sme.government.bg/?page_id=19838 
Страницата е редактирана последно на: 16.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube