Въпрос № 1-6 Допустими ли са “микро предприятията” по смисъла на ЗМСП да кандидатстват с проекти за финансиране по НИФ8. – с вх. № 94-00-153-1/16.09.2016 г.

Във връзка с използване на термините “малко предприятие” и “средно предприятие” в Правилника за НИФ, моля да уточните използвания термин “малко предприятие” включва ли “микро предприятията” – термин, използван в ЗМСП?

С други думи – допустими ли са “микро предприятията” по смисъла на ЗМСП да кандидатстват с проекти за финансиране по НИФ8.

ОТГОВОР

Да допустими са “микро предприятията” по смисъла на ЗМСП.
Страницата е редактирана последно на: 16.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube