Въпрос № 1-8 С каква икономическа дейност да се регистрира новосъздадена фирма? – с вх. 94-00-155-1/16.09.2016 г.

С каква икономическа дейност да се регистрира, като се има в предвид, че има три тематични области?

ОТГОВОР

В ПУСНИФ-2016 г. и Правилника за оценка не се съдържат изискване, съгласно което КИД на Кандидата да е обвързан с тематичната област на проектното предложение.
Страницата е редактирана последно на: 17.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube