Въпрос № 1-9 Управителя на дружеството трябва ли да има висше образование ? – с вх. 94-00-155-1/16.09.2016 г.

Управителя на дружеството трябва ли да има висше образование или може и средно-специално в областта, а същото се отнася и за работниците, които ще бъдат назначени?

ОТГОВОР

Преценката за това дали експерт със средно образование разполага с необходимите компетентности за изпълнение на дейностите по проекта, ще се прави за всеки конкретен случай, като се вземат предвид  дейностите, които е предвидено да изпълнява съответният експерт,  релевантната експертиза и специфичната роля на експерта  за съответната фаза, задача, дейност и неговите образование, квалификация и професионален опит.
Страницата е редактирана последно на: 17.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube