Въпрос № 2-3 Може ли фазите на проекта да са две? – с вх. 94-00-155-1/16.09.2016 г.

Може ли фазите на проекта да са две – като първата е в рамките на дванадесет месеца, а втората е шест месеца?

ОТГОВОР

Броя на фазите и тяхната продължителност се определя от Кандидата, в зависимост от общата идея и продължителност на проекта, като Фаза 1 винаги се нарича “Управление на проекта”.
Страницата е редактирана последно на: 17.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube