Въпрос № 2-4 За всяка приключена фаза изисква ли се заверка от одитор? – с вх. 94-00-155-1/16.09.2016 г.

За всяка приключена фаза изисква ли се заверка от одитор?

ОТГОВОР

Няма изискване приключила фаза да има заверка от одитор.
Страницата е редактирана последно на: 17.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube