Въпрос № 1-15 Как доказвате иновация ? – с вх. 92-00-226/12.09.2016 г.

Как доказвате иновация ?

ОТГОВОР

Съгласно  ПУСНИФ-2016г.  иновацията е нов продукт/услуга или технология или значително подобрен продукт, услуга или технология, които биха създали пазарни предимства и повишили конкурентоспособността на предприятията.

Изискуемата документация за подаване от кандидатите, критериите за оценка на проектите в това число и за иновативността на проекта са разписани в Правилника за оценка  на проектни предложения по схема  „Подпомагане на научноизследователската и  развойна дейност  на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания.
Страницата е редактирана последно на: 19.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube