Доставка на хигиенни материали за нуждите на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средените предприятия

Доставка на хигиенни материали за нуждите на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средените предприятия

 

Документация
(Заповед за откриване, Покана, Образци на ценови предложения по обособени позиции 1 и 2, Образец на договор , )


Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: