Въпрос № 1-13 В три оригинални екземпляра и един магнитен носител ли да се подадат документите? – с вх. 94-00-155-1/16.09.2016 г.

В три оригинални екземпляра и един магнитен носител ли да се подадат документите ?

Отговор:

В зависимост от документа той се подава в оригинал и копия, подробно описани в Правилника за оценка са разписани изискуемите документи за кандидатстване.
Страницата е редактирана последно на: 17.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube