Въпрос № 3-7 Във връзка с допустимост на разходите за външни услуги. – с вх. 94-00-163-1/14.09.2016 г.

Във връзка с допустимост на разходите за външни услуги, допустимо ли е в бюджетното пера за външни услуги, необходими за реализиране на дейностите по проекта, да се включат разходи за юридически услуги във връзка с патенти/разходи за консултантски услуги на петентни адвокати/ при спазване на всички други условия за допустимост?

ОТГОВОР:

Разходите за външни услуги в това число и разходите за консултантски,  и еквивалентни услуги са допустими, ако дейностите  по изпълнението им попадат към определената категория научноизследователска и развойна дейност, а именно:

  • Индустриални научни изследвания и/или
  • Експериментално развитие;

Оценката за допустимост на тези разходи ще се преценява за всеки конкретен случай, като се вземат предвид характера на дейностите по изпълнение на конкретната услуга и резултатите към които са насочени.
Страницата е редактирана последно на: 11.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube