Въпрос № 1-16 Имат ли право да кандидатстват организации, които вече са взимали финансиране по други подобни програми? – с вх. 92-00-226/12.09.2016 г.

Имат ли право да кандидатстват организации, които вече са взимали финансиране по други подобни програми?

ОТГОВОР

В правилата за кандидатстване няма забрана да кандидатстват „организации, които вече са взимали финансиране по други подобни програми“. Следва обаче да имате предвид,  че съгласно чл.19, ал. 3 от ПУСНОФ-2016 г.“ Фондът не финансира проекти в частта на разходите, която вече е финансирана с публични средства или ресурси на ЕС или държава членка. В случай на установено такова финансиране, проектното предложение не се отхвърля, но на финансиране подлежат само нефинансираните с публични средства или ресурси дейности/разходи. Кандидатът/всеки партньор при съвместни проекти следва да декларира, че дейностите, за които кандидатства не са финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет или бюджета на Общността.“

 
Страницата е редактирана последно на: 19.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube