Въпрос № 3-12 Трябва ли компанията да има положителна финансова история? – с вх. 92-00-226/12.09.2016 г.

Трябва ли компанията да има положителна финансова история и нужен ли е отчет за тримесечие ?

 

ОТГОВОР

Съгласно едно от изискванията за финансов капацитет на кандидата,  разписано в Раздел В т. 6.2.1. от Правилника за оценка „Разликата между печалбата и загубата в годишния баланс на кандидата общо за последните три приключили финансови години и междинния такъв не трябва да е отрицателно число. Следва да имате предвид също така и ограниченията  т.3 от Раздел Б от Правилника за оценка относно участието в конкурсна сесия по НИФ  на предприятие в затруднено положения.

Отчетът тримесечието не е изискуем документ при подаване на проектното предложение, но следва следва да имате предвид задължението за подаване на  междинен счетоводен баланс (заверен от регистриран одитор) за периода януари 2016 г. – до месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване.
Страницата е редактирана последно на: 21.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube