Въпрос № 1-17 Какво означава „чистото имущество на стартиращо предприятие (кандидат/) е достатъчно за покриване на разходите по проекта.“ ? – с вх. 46-00-271/12.09.2016 г.

Какво означава „чистото имущество на стартиращо предприятие (кандидат/) е достатъчно за покриване на разходите по проекта.“ Означава ли това, че стартиращото предприятие трябва да разполага с активи на минимална стойност стойността на проекта, с който кандидатства? Приема ли се, че стартиращото предприятие разполага със средствата, когато е декларирало, че може да ги осигури?

ОТГОВОР

Чистата стойност на имуществото на едно дружество е разликата между правата и задълженията му. Стойността на чистото имущество на стартиращо предприятието (кандидат) има отношение към оценката за икономическа перспективност на проекта, съгласно Раздел Д от Правилника за оценка. Оценката за икономическа перспективност следва да се различава от оценката за финансов капацитет.  Съгласно т.6.12 от Раздел „В“ от Правилника за оценка „Кандидат или партньор, който има статут на стартиращо предприятие, за доказване на финансовия капацитет може да представи Декларация за осигуряване на финансиране на проект по НИФ, с която доказва финансовия си капацитет. Ако не представи такава декларация, за него се прилагат общите правила за оценка“.
Страницата е редактирана последно на: 20.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube