Въпрос № 3-6 Ако кандидатът има партньор, какви активи трябва да притежава кандидатът и какви партньорът? – с вх. 46-00-271/12.09.2016 г.

Ако кандидатът има партньор, какви активи трябва да притежава кандидатът и какви партньорът?

ОТГОВОР

Общата стойност на активите е свързана с определянето на финансовия капацитет на кандидата/партньора и при определяне дали кандидатът/партньорът-предрприятие е предприятие в затруднено положение. Активите имат отношение и към определяне на това дали кандидатът/партньорът разполагат с подходящо оборудване, за да изпълнят проекта, с който кандидатстват.

 
Страницата е редактирана последно на: 20.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube