Въпрос № 3-8 В приложение №2 се описва квалификацията на основния персонал. Какво се включва в понятието „основен персонал“?– с вх. 46-00-271/12.09.2016 г.

В приложение №2 се описва квалификацията на основния персонал. Какво се включва в понятието „основен персонал“?

ОТГОВОР

Понятието основен персонал включва: лицата, които ще изпълняват основни дейности по отделни фази при изпълнението на съответния проект; Основният персонал по проекта включва длъжности, които попадат в категорията изследователи и/или технически персонал и се планират поименно в бюджета на проекта, съгласно чл.32 от ПУСНИФ 2016 г.
Страницата е редактирана последно на: 29.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube