Въпрос № 3-9 Какво се включва в понятието основен персонал, само лицата на основен трудов договор или лицата с допълнителен трудов договор? – с вх. 46-00-271/12.09.2016 г.

Какво се включва в понятието основен персонал, само лицата на основен трудов договор или лицата с допълнителен трудов договор?

ОТГОВОР

Основният и спомагателният персонал трябва да бъде назначен по основно трудово правоотношение или по допълнително трудово правоотношение, в т.ч. и по чл. 110 или чл. 111 от Кодекса на труда. В случаите, когато ръководител на проекта е управител/изпълнителен директор на дружество с ограничена отговорност/ акционерно дружество – бенефициер или партньор по проекта, допустимо е функциите по проекта да се изпълняват и по договор за управление на дружеството. Съдружниците могат да бъдат част от екипа на проекта, при сключен трудов договор с предприятието.
Страницата е редактирана последно на: 07.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube