Въпрос № 1-18 Могат ли да бъдат посочени лица с необходимата за проекта експертиза? – с вх. 46-00-271/12.09.2016 г.

Могат ли да бъдат посочени лица с необходимата за проекта експертиза, които към момента на подаване на проектното предложение не са в трудово правоотношение, но при сключване на договор за финансиране ще бъдат назначени?

ОТГОВОР

ПУСНИФ-2016 г. и Правилника за оценка не въвеждат изискване лицата с необходимата за проекта експертиза,  да са в трудово правоотношение с кандидата/партньора при подаването на проектното предложение. Могат да бъдат посочени експерти поименно, които към момента на кандидатстване да не са назначени на трудов договор, но в Приложение 2 да е описана тяхната квалификация, опит, образование, степен и роля в изпълнението на проекта, които подлежат на оценка от независимите експерти. Ако проектното предложение бъде одобрено за финансиране, разходите за експертите от основния персонал ще са допустими, ако експертите са вписани в бюджета на проекта-Приложение 3.
Страницата е редактирана последно на: 20.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube