Въпрос № 1-19 Необходимо ли е представянето на документи, с които се удостоверява посочената квалификация и опит на членовете на екипа? Ако да-какви документи? – с вх. 46-00-271/12.09.2016 г.

Необходимо ли е представянето на документи, с които се удостоверява посочената квалификация и опит на членовете на екипа. Ако да-какви документи?

ОТГОВОР

В Приложение 2  Форма за научноизследователски развоен проект към правилника за оценка в т.3.2. и т.4.2.  Таблица „Експерти от Екипа по проекта“ е разписано каква информация и документи са нужни за квалификацията на персонала.
Страницата е редактирана последно на: 20.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube