Въпрос № 1-20 Допустим разход ли е закупуването на хардуер? – с вх. 46-00-271/12.09.2016 г.

Допустим разход ли е закупуването на хардуер, необходим за пазарната реализация на разботения продукт (иновативна уеб услуга), а не за самото изпълнение на проекта (разработването на уеб услугата)?

ОТГОВОР

Фондът насърчава разработването на иновации по научноизследователски и развойни проекти, като финансира разходи, които пряко са необходими за изпълнение на проекта. Фондът не финансира разходи за дейности за пазарната реализация на разработения продукт. Закупуването на хардуер, необходим за пазарната реализация не е допустим разход.
Страницата е редактирана последно на: 20.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube