Въпрос № 1-21 Относно определянето на стойностите по перо „Разходи за външни услуги“ – с вх. 46-00-271/12.09.2016 г.

В случай, че е аргументирана необходимост от получаване на външни услуги, как се преценя реалистичността на заложените разходи? Необходимо ли е представяне на оферта от потенциален изпълнител за доказване на стойността на предвидените разходи?

ОТГОВОР

Разходите за външни услуги могат да се планират до 25% от общата стойност на разходите по бюджета на всеки участник /координатор и/или партньор/партньори/ по проекта. При подаване на проектното предложение не е необходимо представяне на оферта от потенциален изпълнител за извършване на съответната услуга.. Допустими видове разходи за външни услуги съгласно чл. 33 т. 3 от ПУСНИФ 2016 г. са разходи свързани с изпълнение на проекта.
Страницата е редактирана последно на: 20.09.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube