Въпрос № 3-10 Какъв процент ще бъде евентуалната субсидията за Институт на БАН? – с вх. 94-00-158/13.09.2016 г.

Какъв процент ще бъде евентуалната субсидията за Институт на БАН, който участва като партньор по проект с малко предприятие при положение, че Институтът е:

  1. Юридическо лице, регистрирано по Закона за БАН .

2.Според Устава на БАН извършва фундаментални и научно-приложни                изследвания.

3.Има приходи от извършване на анализи и изпитвания на външни възложители.

ОТГОВОР

Процентното разпределение на субсидията се договаря между партньорите. Интензитетът на помощта е изчислен на основата на допустимите разходи по проекта за всеки участник:  50% от допустимите разходи за индустриални научни изследвания  и 25% от допустимите разходи за експериментално развитие, както и 15% за ефективно сътрудничество между едно предприятие и една или повече организации за научни изследвания и разпространение на знания – разписан в чл. 23 от ПУСНИФ 2016 г.

Допустим партньор за изпълнение на проект по схемата може да бъде предприятие – търговец по смисъла на Търговския закон и/или организация за научни изследвания и разпространение на знания. Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице. Институт на БАН може да участва като партньор, ако отговаря на условията на организациите за научни изследвания и разпространение на знания.

 
Страницата е редактирана последно на: 20.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube