Въпрос № 3-11 В разходите за заплати на персонал допустимо ли е да добавяме нови бюджетни редове..? – с вх. 94-00-165/15.09.2016 г.

В разходите за заплати на персонал допустимо ли е да добавяме нови бюджетни редове, където да опишем поименно всеки участник, неговото възнаграждение и часовете, които ще изработи по проекта или трябва само в един ред да опишем цялата стойност на разходите, които сме предвидили за заплащане на екипа?

ОТГОВОР

Разходите за персонал включват: разходи за основен персонал и разходи за спомагателен персонал. Допустимо е да добавяте нови бюджетни редове, където да опишете поименно всеки участник и дните, които ще изработи по проекта по отношение на предвидените от Вас разходи за основен персонал , в съответствие с изискванията на чл. 32, т 3. от ПУСНИФ 2016, съгласно който те се планират по отделни позиции с разписани в бюджета на проекта (Приложение 3) – имена,  длъжности, брой работни дни и дневни ставки. Разходите за спомагателен персонал, в съответствие с изискванията на чл. 32 т.6 от ПУСНИФ 2016 се планират като обща сума, по отделно в ИНИ и ЕР, чиято максимална стойност може да бъде до 25% спрямо основните разходи за персонал.
Страницата е редактирана последно на: 21.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube