Въпрос № 1-26 По какъв начин се доказва, че изпълнението на проекта създава предпоставки за патентоване на резултата от проекта? – с вх. 94-00-162/14.09.2016 г.

По какъв начин се доказва, че изпълнението на проекта създава предпоставки за патентоване на резултата от проекта?

ОТГОВОР

Основните характеристики на патента са: новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост. За се прецени дали изпълнението на проекта създава предпоставки за патент, при техническата и икономическата оценка ще се преценява, доколко проектните дейности и заложените резултати по проекта могат отговарят на горепосочените характеристики за патент  и са предпоставка за патентоване.

В Приложение 2 „Форма за научноизследователски и развоен проект“ от  Правилника за оценка на проектните предложения, в т.6.1. всеки кандидат вписва необходимата информация и аргументация защо смята , че разработвания с проекта продукт/технология са годни за патентоване, като отчита горепосочените характеристики на патента.
Страницата е редактирана последно на: 21.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube