Въпрос № 1-27 Следва ли по проекта да бъде включена дейност по стартиране на процедура за патентоване? – с вх. 94-00-162/14.09.2016 г.

Следва ли по проекта да бъде включена дейност по стартиране на процедура за патентоване?

ОТГОВОР

Всеки кандидат сам определя какви дейности да включи в проектното си предложение, стига те да попадат в категориите индустриални научни изследвания и/или експериментално развитие.
Страницата е редактирана последно на: 21.09.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube