Внедряване на уеб базирана информационна система за обслужване и вътрешна комуникация между българските служби по търговско-икономически въпроси в чужбина /СТИВ/ и ИАНМСП

Обява

Документация за ОП 

Техническо задание

Образец 1 – Списък документи

Образец 2 – Представяне на участника

Образец 3 – Декларация по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП

Образец 4 – Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

Образец 5 – Декларация за подизпълнител

Образец 6 – Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4

Образец 7 – Декларация за свързаност

Образец 8 – Списък – декларация по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Образец 9 – Декларация – списък на персонала (експертите)

Образец 10 – Техническо предложение

Образец 11 – Ценово предложение

Проект на договор

——————————————————

Класиране на участниците:

Протокол
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube