Въпрос № 1-31 В „Правилник за оценка, Раздел В, т.6.2.1“ е поставено ограничение за положителна разлика приходи-разходи. Дружеството ни бе регистрирано 2011 за участие в схема „разр. иновации от старт. предприятия и през периода до сега изпълни проект, при което естествено показа счетоводна загуба. Моля да се отмени това ограничение за дружества с този статут. ? – с вх. 46-00-278/19.09.2016 г

В „Правилник за оценка, Раздел В, т.6.2.1“ е поставено ограничение за положителна разлика приходи-разходи. Дружеството ни бе регистрирано 2011 за участие в схема „разр. иновации от старт. предприятия и през периода до сега изпълни проект, при което естествено показа счетоводна загуба. Моля да се отмени това ограничение за дружества с този статут.

 

ОТГОВОР

8-ма конкурсна сесия по НИФ е отворена с утвърдени ПУСНИФ 2016 г. от Министъра на икономиката и е недопустимо да се променят критериите за оценка на проектното предложение.

 
Страницата е редактирана последно на: 26.09.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube