Въпрос № 1-32 Микро – предприятията допустими кандидати ли са, тъй като навсякъде в документацията се споменават малки и средни въпроси ? – с вх. 94-00-150/08.09.2016 г

Микро – предприятията допустими  кандидати ли са, тъй като навсякъде в документацията се споменават малки и средни въпроси ?

ОТГОВОР

Съгласно чл.17 от ПУСНИФ -2016г., “допустим кандидат за финансиране по конкурсна сесия на НИФ по схемата е предприятие – регистриран в България търговец по смисъл на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейския съюз”. Няма заложено ограничение относно категорията на предприятието, още повече в  чл. 3 от ЗМСП  изяснява категорията предприятия.

 

 
Страницата е редактирана последно на: 27.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube