Въпрос № 1-33 Ако са допустими кандидати, как се определя интензитета на помощта за тях? – с вх. 94-00-150/08.09.2016 г

Ако са допустими кандидати, как се определя интензитета на помощта за тях?

 

ОТГОВОР

В чл.3, ал. 3 от ЗМСП определя категорията Микропредприятие – тези които имат – средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и годишен оборт, който не превишава 3 900 000 лв., и/ или стойност на активите, която не превишава 3 9 00000 лв. Изводът, който може да се направи е, че микропредприятията са допустим кандидат по НИФ и определянето на интензитета на помощта за тях се изчислява съгласно чл. 23, от ПУСНИФ -2016 г., във Вашия случай, като за малко предприятие.
Страницата е редактирана последно на: 28.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube