Въпрос № 1-34 Как да попълним приложение 6- Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП, в случаите на новорегистрирано дружество? – с вх. 94-00-150/08.09.2016 г

Как да попълним Приложение 6 – Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП, в случаите на новорегистрирано дружество?

ОТГОВОР

В декларацията за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП, в табличния вид има упътване, където е отбелязано, че в случаите на новообразувано микро, малко или средно предприятие, чийто финансов отчет още не е одобрен, данните се определят според стойността на показателите за текущата финансова година.
Страницата е редактирана последно на: 28.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube