Въпрос № 1-35 Как новорегистрирано предприятие доказва наличното си разполагаемо оборудване ? – с вх. 94-00-150/08.09.2016 г

Как новорегистрирано предприятия доказва наличното си разполагаемо оборудване?

ОТГОВОР

Под разполагаемо оборудване се разбира наличното оборудване /инструменти/ от кандидата/партньора, посочено в Приложение 2 и предвиденото в Приложение 2 за закупуване /инструменти/ за изпълнение на дейностите по проекта.
Страницата е редактирана последно на: 29.09.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube