Въпрос № 1-36 Моля да уточните изискуемите по т.6.9 и т.6.11 от критериите за допустимост документи, а именно Удостоверение за разполагаемост на средствата, дали трябва да покриват стойността на безвъзмездната финансова помощ, която се планира за всеки член на партньорството? – с вх. 94-00-178/20.09.2016 г

Моля да уточните изискуемите по т. 6.9 и т.6.11 от критериите за допустимост документи, а именно Удостоверение за разполагаемост на средствата, дали трябва да покриват стойността на безвъзмездната финансова помощ,която се планира за всеки член на партньорството?

ОТГОВОР

Всеки един от партньорите трябва да представи официално удостоверение от обслужващата го банка, с което се удостоверява, че по разплащателната или по депозитна сметка на свое име има наличност на средства минимум 100% от разходите му по проекта, планирани в бюджета на проекта или договор за заем за разходите по неговата част от проекта, планирани в бюджета на проекта или Писмо от Банка, в което банката се съгласява да сключи договор за заем за финансиране на разходите по неговата част от проекта, планирани в бюджета на проекта, при условие, че проектното предложение бъде одобрено от ИАНМСП.
Страницата е редактирана последно на: 29.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube