Въпрос № 1-37 В случай, че кандидатът е стартиращо предприятие необходимо ли е да представя Удостоверение за разполагаемост на средствата? – с вх. 94-00-178/20.09.2016 г

В случай, че кандидатът е стартиращо предприятие необходимо ли е да представя Удостоверение за разполагаемост на средствата.

 

ОТГОВОР

Кандидат или партньор, който има статут на стартиращо предприятие, за доказване на финансовия капацитет се представя Декларация за осигуряване на финансиране на проект по НИФ, с която доказва финансовия си капацитет. Ако не представи такава декларация, за него се прилагат общите правила за оценка.
Страницата е редактирана последно на: 28.09.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube