Въпрос № 1-38 Във връзка с точките, които се присъждат на стартиращо предприятие, максимумът предвиден при положение, че предприятието е доказало наличието на имуществото за изпълнение на проекта. Как се доказва това наличие? Декларативно или документално? – с вх. 94-00-178/20.09.2016 г

Във връзка с точките, които се присъждат на стартиращо предприятие, максимумът предвиден при положение, че предприятието е доказало наличието на имуществото за изпълнение на проекта. Как се доказва това наличие? Декларативно или документално?

ОТГОВОР

Наличието на имущество за изпълнение на проекта се доказва документално, чрез представяне на междинен счетоводен баланс.
Страницата е редактирана последно на: 28.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube