Въпрос № 1-39 По отношение на банковата гаранция, която се предоставя при подписване на договора, моля да уточните: а/ на каква стойност трябва да бъде тази банкова гаранция и б/ в случай, че кандидат или партньор е стартиращо предприятие, то също ли трябва да представи банкова гаранция? – с вх. 94-00-178/20.09.2016 г

По отношение на банковата гаранция, която се предоставя при подписване на договора, моля да уточните: а/ на каква стойност трябва да бъде тази банкова гаранция и б/ в случай, че кандидат или партньор е стартиращо предприятие, то също ли трябва да представи банкова гаранция?

ОТГОВОР

При подписване на договор за финансиране не се изисква представяне на банкова гаранция. Правилата за издаване на банкова гаранция срещу предоставен аванс са разписани в чл. 68 от ПУСНИФ 2016 г.
Страницата е редактирана последно на: 28.09.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube