Център за подпомагане на малките и средни предприятия от ЕС в Китай (EU for Small and Medium Enterprises Centre)

През месец май 2011г. в Бейджинг, Китай е открит Център за подпомагане на малките и средни предприятия от ЕС в Китай. Създаването на центъра е обусловено, както от нарастващия през последните години стокообмен между ЕС и Китай, така и от необходимостта за оказване на подкрепа на европейските производители и особено на малките и средните предприятия за преодоляване на препятствията и предизвикателствата, които поставя пред тях китайският пазар.

Основната цел на центъра е да съдейства за развитието на търговските отношения между ЕС и Китай и да засили интереса на европейските производители към Китай. Предвидено е центърът да предоставя редица услуги за европейските МСП като:

– събиране и анализиране на информация относно китайския пазар;

– предоставяне на информация относно технически изисквания и стандарти;

– осигуряване на зали за провеждане на срещи между европейски МСП и потенциални китайски партньори;

– организиране на малки по мащаб изложения на европейски стоки;

– провеждане на информационни кампании и семинари за европейски и китайски мениджъри;

– осигуряване на връзка между отделни бази данни на европейски и китайски производители и др.

За допълнителна информация можете да посетите интернет страницата на новосъздадения център: www.eusmecentre.org.cn .

Телефон за контакт:

+86 (0) 10 85275300,

Факс: +86 (0) 1085275093.
Страницата е редактирана последно на: 12.01.2012
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube