Въпрос № 1-42 Във връзка с получен от Вас, e-mail за нова сесия на НИФ, бих искала да получа информация дали можем да участваме с наш нов разработен продукт – зареждащо у-во, на който имаме готов прототип? Ще Ви бъда благодарна, ако изпратите необходимия ни комплект документи за кандидатстване?? – с вх. 46-00-280/26.09.2016 г

Във връзка с получен от Вас, e-mail за нова сесия на НИФ, бих искала да получа информация дали можем да участваме с наш нов разработен продукт – зареждащо у-во, на който имаме готов прототип?

Ще Ви бъда благодарна, ако изпратите необходимия ни комплект документи за кандидатстване?

ОТГОВОР

Фонда финансира проекти насочени към предстоящо разработване на иновации. Дейностите по проектите следва да бъдат насочени към разработване на нов и/или значително усъвършенстван продукт или услуга.

Изискваните документи, които следва да бъдат  подадени при кандидатстване  са публикувани на следния адрес: Условията за кандидатстване са разписани в ПУСНИФ 2016 г. и Правилника за оценка на проектни предложения с необходимите документи и приложения и са публикувани на страницата на ИАНМСП – Национален иновационен фонд – Кандидатстване. https://www.sme.government.bg/?page_id=19838 

Моля, запознайте се с Правилника за оценка на проектни предложения  и приложения по НИФ 2016 г.

 
Страницата е редактирана последно на: 29.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube