Въпрос № 1-43 Нашата фирма ДАМВЕН ООД, гр.Бургас се занимава с производство и продажби на промишлено хладилно и вентилационно оборудване с код: 2825. Въпросът ми е можем ли да кандидатстваме и към коя област на допустимост да се насочим? – с вх. 46-00-281/27.09.2016 г

Нашата фирма ДАМВЕН ООД, гр.Бургас се занимава с производство и продажби на промишлено хладилно и вентилационно оборудване с код: 2825. Въпросът ми е можем ли да кандидатстваме и към коя област на допустимост да се насочим?

ОТГОВОР

Тематиката на проектното предложение не е задължително обвързана с кода на икономическа дейност на предприятието кандидат.

Допустимите области за кандидатстване са определени във чл.20, ал.1 от ПУСНИФ-2016г. и за 8 – ма конкурсна сесия са следните:

Мехатроника и чисти технологии; 2. Информационни и комуникационни технологии и информатика; 3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии; 4. Нови технологии в креативните и рекреативните технологии

Всеки кандидат сам преценява към коя от допустимите области да бъде насочено  проектното предложение.

 
Страницата е редактирана последно на: 11.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube