Въпрос № 2-5 Относно критерий 5. от Раздел Г. Иновативност на проекта, а именно: „Новата разработка води ли до промяна на съществуващата технология на производство, до повишаване качеството на продукцията, до намаляване на цената на производството, до намаляване на използваните ресурси – материали, енергия и др. в резултат от изпълнението на проекта.” – в случай, че по проекта ще бъде разработена иновативна услуга, то как да разбираме/интерпретираме текста, т.к на пръв поглед не пасва напълно на този вид иновация? Съответно можем ли да приемем, че ако в резултат на разработката по проекта ще бъдат създадени предпоставките за иновативна услуга, която ще доведе до повишаване на качеството на съществуващата услуга, до повишаване на ефективността на извършване на услугата и оптимизиране на разходите за ресурси – материали, енергия и др., то проектното предложение би могло да вземе максилналния брой точки по този критерий? Разбираме, че в противен случай, критерият би бил дискреминационен, но ви молим, да потвърдите, дали правилно тълкуваме текста? Благодарим ви предварително за разяснението!– с вх. 94-00-189-11/28.09.2016 г.

Относно критерий 5. от Раздел Г. Иновативност на проекта, а именно:

„Новата разработка води ли до промяна на съществуващата технология на производство, до повишаване качеството на продукцията, до намаляване на цената на производството, до намаляване на използваните ресурси – материали, енергия и др. в резултат от изпълнението на проекта.”

– в случай, че по проекта ще бъде разработена иновативна услуга, то как да разбираме/интерпретираме текста, т.к на пръв поглед не пасва напълно на този вид иновация? Съответно можем ли да приемем, че ако в резултат на разработката по проекта ще бъдат създадени предпоставките за иновативна услуга, която ще доведе до повишаване на качеството на съществуващата услуга, до повишаване на ефективността на извършване на услугата и оптимизиране на разходите за ресурси – материали, енергия и др., то проектното предложение би могло да вземе максилналния брой точки по този критерий? Разбираме, че в противен случай, критерият би бил дискреминационен, но ви молим, да потвърдите, дали правилно тълкуваме текста?

Благодарим ви предварително за разяснението!

 

ОТГОВОР

Оценката по критерий 5 „Новата разработка води ли до промяна на съществуващата технология на производство, до повишаване качеството на продукцията, до намаляване на цената на производството, до намаляване на използваните ресурси – материали, енергия и др. в резултат от изпълнението на проекта” се дава след извършване на техническа и икономическа оценка от независимия експерт и на база на цялостната информация в представената документация във връзка с разработването на услуга.
Страницата е редактирана последно на: 29.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube