Въпрос № 1-44 Чл. 22 от Правилата – текстът „от датата на влизане в сила на договора” само за първия етап на проекта ли се отнася? Трябва ли да разбираме, че продължителността на всеки етап на проекта не може да надхвърля една година и текстът „от датата на влизане в сила на договора” не добавя допълнително условие за продължителността на етапите? – с вх. 46-00-277/17.09.2016 г

Чл. 22 от Правилата – текстът „от датата на влизане в сила на договора” само за първия етап на проекта ли се отнася? Трябва ли да разбираме, че продължителността на всеки етап на проекта не може да надхвърля една година и текстът „от датата на влизане в сила на договора” не добавя допълнително условие за продължителността на етапите.

ОТГОВОР

Датата на влизане в сила на договора се определя конкретно за всеки бенефициер и се записва в раздел II, чл.2, ал.1 от договора за финансиране на проект по Националния иновационен фонд, като обикновено е 1-во число на месеца. Продължителността на етапа се определя спрямо датата на влизане в сила на договора и съгласно чл.22, ал.2 от ПУСНИФ-2016 г. максималната продължителност на един етап не може да надхвърля една година от датата на влизане в сила на договора.
Страницата е редактирана последно на: 29.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube