Въпрос № 2-6 За Етап 1 ли е Примерната времева диаграма за отчитането на резултатите по етапи на стр. 18 от Формата за научноизследователски развоен проект? Да разбираме ли, че подобна времева диаграма трябва да се представи и за другите етапи? Всъщност трябва ли да представяме такива диаграми или примерът е даден само за информация? – с вх. 46-00-277/17.09.2016 г

За Етап 1 ли е Примерната времева диаграма за отчитането на резултатите по етапи на стр. 18 от Формата за научноизследователски развоен проект? Да разбираме ли, че подобна времева диаграма трябва да се представи и за другите етапи? Всъщност трябва ли да представяме такива диаграми или примерът е даден само за информация?

ОТГОВОР

Времевата диаграма за отчитането на резултатите по етапи е част от изискуемата информация, която се попълва в Приложение 2 „Форма за научноизследователски развоен проект“ към Правилникa за оценка на проектни предложения. Попълва се за отделните фази, като визуалното им отразяване е като съотношение между продължителността на отделната фаза спрямо продължителността на целия проект.
Страницата е редактирана последно на: 29.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube